Често Задавани Въпроси

При нас в Студио EXITO, нямаме фиксирани цени за изработката или уеб дизайна на Уеб сайт. Всичко зависи изцяло от това, какъв тип уеб сайт ще искате, какви функционалности ще притежава уеб сайта, дали се очаква голям трафик и ако да, то колко голям го очакваме. Вероятностите са много и всеки, който ви предложи твърда цена за уеб сайт, без да се е запознал с бизнеса и стратегията ви, просто ще направи неработещо решение!

Разбира се. Точно за това ние работим предимно с платформата на WordPress. Притежава администрация на Български език и е изключително лесна за управление на всеки уеб сайт.

Авторските права на сайта по време на неговата изработка и конфигуриране са на Студио EXITO, докато не дойде момента да приемете сайта или онлайн магазина, като готов проект. След официалното приемане на разработката, чрез подписване на Анекс към договора, ние прехвърляме Авторските права на Вас, като собственик.

При евентуален проблем с материалите или текстовете на сайта, ние поемаме цялата кореспонденция и решаване на спора.

Отговорът е ДА! Рекламата е най-бързия начин за достигане на максимален брой клиенти и партньори. Дигиталният маркетинг може да предложи набиране на скорост и по-бързо изграждане на бранда.

Въпрос, на който трудно може да се отговори предварително! По същия начин ще отговорим, както отговорихме и за цената. Няма фиксирани срокове. Никой не може да Ви даде фиксиран срок, тъй като това отново зависи от сложността на проекта!