Помощни материали за WordPress

Помощни материали за WooCommerce

Качване на продукт в WooCommerce

В този помощен материал показваме, как се качва обикновен продукт в WooCommerce. Както знаете, продуктите в WooCommerce са 4 типа:

  • Обикновен продукт
  • Групиран продукт
  • Афилейт просукт
  • Продукт с вариации

Вижте видеото и се надяваме да сме Ви били полезни!